Posted by & filed under evenimente.

Brașov, 18-19 septembrie, 2018: Fundația Mihai Eminescu Trust, în colaborare cu Consiliul Europei și în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, Primăria Municipiului Făgăraș, Radio România Actualități și Asociația de Dezvoltare Țara Făgărașului a organizat în municipiul Făgăraș și în localitățile județului Brașov care compun arealul istoric Țara Făgărașului, conferința de promovare a principiilor Convenției de la Faro cu titlul: „Patrimoniul cultural și natural, o resursă pentru dezvoltarea durabilă a societății”. Conferința a fost moderată de Gabriel Basarabescu, realizator Radio România Actualități. La inițiativa membrilor Asociației Intercomunitare Țara Făgărașului, la conferință au participat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, precum și autorități naționale și internaționale, reunite pentru recunoașterea valorilor patrimoniului cultural și natural ce pot contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților multiculturale din regiunea Brașov. Programul celor două zile de conferință a fost unul bogat în ateliere de lucru despre elementele de patrimoniu cultural și natural care definesc Țara Făgărașului. Au avut loc schimburi de experiență între reprezentanți ai autorităților publice locale (22 de primari din zonă) și experți internaționali ai Convenției FARO, de la Uniunea Europeană și Institutul Național al Patrimoniului; au fost făcute vizite de recunoaștere și studii de caz in situ prin arealul geografic făgărășean.

Patrimoniul cultural și patrimoniul natural al unei comunități sau națiuni reprezintă elemente de identitate ale acelei țări, sunt ADN-ul și avuția acelei comunități. Patrimoniul cultural îi ajută pe cetățeni să-și cunoască trecutul, să-și înțeleagă identitatea, și reprezintă memoria construită, materială, scrisă sau imaterială a acelei comunități. În același timp, patrimoniul cultural este expresia diversității culturale a unei națiuni la nivel mondial, fiind poate cea mai la îndemână formă de dialog, de coeziune și creativitate. Patrimoniul cultural și cel natural formează un patrimoniu comun care are o mare valoare socială, spirituală și economică pentru fiecare națiune. Ca resurse colective și bunuri ale tuturor, patrimoniul cultural și cel natural trebuie păstrate pentru generațiile viitoare și puse în valoare în moduri cât mai puțin invazive și printr-o gestionare durabilă a lor”a declarat pentru participanți Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

Invitații speciali ai conferinței au fost: Francesc Pla Castelltort, reprezentantul Consiliului Europei, Ștefan Bâlici, director al Institutului Național al Patrimoniului, Leoncio Orellana Vivanco, expert internațional și Sabrina Ciancone, CoE, FCN, primar Fontecchio.

În cadrul mesei rotunde, invitații și participanții au dezbătut subiecte precum: importanța patrimoniului cultural și patrimoniului natural, motivele pentru care acestea pot fi importante pentru comunități, primari și cetățeni, și modul prin care comunele pot face parte din rețeaua Convenției Faro – Faro Network Convention. Sabrina Ciancone, primar în Fontecchio, Italia, a prezentat oportunitățile pe care Convenția de la Faro și Rețeaua Convenției Faro (FCN) le-au adus comunității ei.

Ca studiu de caz a fost vizitat satul Viscri din județul Brașov, o referință de bună practică a principiilor Convenției de la Faro. În cea de-a doua zi au fost vizitate diferite sate și comune din Țara Făgărașului pentru identificarea aplicării principiilor Convenției de la Faro. Participanții au analizat activitățile de tip meșteșugăresc, diferite obiective patrimoniale arhitecturale și ferme din Sâmbăta de Jos, Lisa, Drăguș, Cârțișoara și Sâmbăta de Sus. Tot în cea de-a doua zi a conferinței au fost organizate grupuri de lucru pentru stabilirea concluziilor și a următorilor pași în vederea includerii obiectivelor sau comunelor din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Făgărașului pe lista exemplelor de bună practică a principiilor Convenției de la Faro.

Concluziile celor două zile ale evenimentului internațional au evidențiat faptul că, în următoarele nouă luni, primarii comunelor participante la conferință vor trebui să facă pași importanți pentru a deveni parte a Rețelei Convenției FARO, respectiv:

  • inventarierea obiectivelor de patrimoniu cultural și natural;
  • analiza acestor obiective și de asemenea analiza procentului în care principiile Convenției FARO sunt aplicate;
  • demersurile online necesare pentru integrarea în Rețeaua Convenției de la Faro.

Integrarea în Rețeaua Convenției de la Faro va genera o vizibilitate valoroasă a comunelor la nivel european, o promovare a valorilor patrimoniului cultural și natural din Țara Făgărașului pe site-ul Consiliului Europei și atragerea de vizitatori atât din Europa, cât și din România.

Fragment din mesajul adresat participanților la conferință de către consilierul prezidenţial Sergiu Nistor: „Patrimoniul cultural și natural, o resursă pentru dezvoltarea durabilă a societății”: „Este un lucru deosebit de important ca demersurile patrimoniale să țină cont de faptul că astăzi regimul de protecție reprezintă mai mult decât o prezervare, el incluzând atât formarea și educarea publicului, cât și punerea în valoare economică și socială a patrimoniului. În înțelesurile sale contemporane, protecția patrimoniului cuprinde managementul relației dintre valorile acestuia și comunitatea care se bucură de el. Convenția-cadru a Consiliului Europei propune o nouă perspectivă asupra patrimoniului cultural, de la o focalizare pe obiectul patrimonial, la orientarea mai degrabă către valorile umane și sociale care-l transformă astăzi într-o resursă a dezvoltării umane și a creșterii calității vieții”.